Czy dom pomocy społecznej jest podmiotem leczniczym?

Z definicji Domu Pomocy Społecznej wynika, że jest to placówka świadcząca „usługi bytowe,...

Czytaj więcej