Od pewnego czasu łatwo daje się zaobserwować wzrost zainteresowania probiotykami oraz produktami probiotycznymi wśród polskich konsumentów. Wyniki badań wskazują niezbicie, że ich stosowanie owocuje znaczącymi korzyściami dla naszego zdrowia. Skuteczność terapii probiotycznej może stać jednak pod znakiem zapytania, bowiem jakość dostępnych na polskim rynku specyfików o charakterze probiotycznym, pomimo ich wysokiej popularności, nie zawsze jest zadowalająca. Co gorsza, owa nie najwyższa jakość nie tylko nie przynosi spodziewanych korzyści, ale może wręcz stać się niebezpieczna dla naszego zdrowia. Wiele preparatów bowiem nie spełnia zaostrzonych kryteriów. Zastanawiające jest zatem, na co powinniśmy zwrócić uwagę, dokonując wyboru preparatu probiotycznego? Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: cóż to jest właściwie probiotyk? Nazwa pochodzi od greckiego słów „pro bios”, co oznacza „dla życia”. Nie trudno zatem odgadnąć, że probiotyki są specyfikami wywierającymi korzystny wpływ na całokształt zdrowia i życia organizmu, tak ludzkiego, jak i zwierzęcego. Definicja FAO/WHO mówi o probiotyku jako żywych drobnoustrojach, których podanie we właściwej ilości wywiera pozytywny wpływ na żywy organizm. Liczne badania naukowe poświadczają korzystne działanie przede wszystkim bakterii produkujących kwas mlekowy z rodzaju Lactobacillus (tj. L. acidophilus, L.casei, L.reuteri, L.rhamnosus) i Bifidobacterium (tj. B.breve, B.animalis) oraz niepatogennych grzybów drożdżopodobnych, takich jak Saccharomyces boulardii. Aby stosować produkty probiotyczne w sposób właściwy, korzystny dla naszego zdrowia, musimy znać dany szczep bakteryjny, tylko w taki sposób bowiem można określić właściwości bakterii, które są szczepozależne. Z tego powodu ważny jest dobór preparatu o odpowiednim, szczegółowo opisanym składzie, tylko taki przyniesie nam spodziewane rezultaty. W Polsce preparaty probiotyczne można kupić w kilku różnych postaciach ( jako kapsułki, ampułki, saszetki czy tabletki zawierające liofilizowane bakterie ) i formach; przede wszystkim jako leki, ale także jako wyroby o charakterze medycznym oraz jako suplementy diety. Dostępne w sklepach są również specjalne produkty o specyfice probiotycznej – nie są to jednak probiotyki, ale zawierające bakterie probiotyczne wytwory przemysłu spożywczego. Na półce sklepowej możemy znaleźć fermentowane produkty mleczne, otręby czy soki, których jednak nie możemy nazwać probiotykami. Kiedy powinniśmy pamiętać o zastosowaniu probiotyków? Pamiętając, że mają one korzystny wpływ na nasze organizmy możemy je zastosować w leczeniu chorób spowodowanych przez brak równowagi swoistej mikroflory jelitowej. Probiotyki znajdują zastosowanie także w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu pokarmowego, jak również maja duży wpływ na całościową poprawę zdrowotności organizmu, a ich zdolność do przeciwdziałania i łagodzenia stanu pacjenta w przebiegu biegunek jest szeroko poświadczona w badaniach klinicznych.