Zgodnie z przepisami pracodawca musi zadbać o prawidłowe przeszkolenie BHP swoich pracowników. Zanim zostaną oni dopuszczeni na nowe stanowisko, muszą przejść wstępne szkolenia BHP przygotowujące do rozpoczęcia pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne BHP dotyczą zarówno pracowników, jak również studentów na praktykach oraz uczniów, którzy są zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – bez niego pracownik nie może zgodnie z przepisami rozpocząć pracy.

Szkolenie wstępne BHP składa się ze:

  • szkolenia wstępnego ogólnego, tak zwanego instruktażu ogólnego
  • szkolenia wstępnego na stanowisku, tak zwanego instruktażu stanowiskowego

W pierwszej kolejności prowadzone jest szkolenie wstępne ogólne, a następnie stanowiskowe. Odbycie szkolenia wstępnego BHP potwierdzane jest odpowiednią kartą szkolenia i wpisem do dokumentacji pracownika.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny przekazuje ogólne informacje dotyczące BHP zawarte w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy, a także w regulaminach pracy oraz informacje obowiązujące w danym zakładzie pracy.

Jeśli chodzi o takie szkolenia BHP Warszawa jest jednym z wielu miast, gdzie można wykonać je w specjalistycznych firmach BHP.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy odbywa się bezpośrednio na stanowisku i ma on na celu przekazanie informacji związanych z ryzykiem zawodowym związanym z konkretną pracą, czynnikami środowiskowymi, sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także prezentuje metody bezpiecznego wykonywania prac.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez pracodawcę lub inną wyznaczoną przez niego osobę – do przeprowadzenia instruktażu tego rodzaju potrzebne jest ukończone odpowiednie szkolenie.

Uwaga! Szkolenie wstępne nie jest wymagane tylko w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które podejmował u danego pracodawcy przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy na to samo stanowisko pracy. Praca ta musi być podjęta od zaraz.

 Czy szkolenia wstępne można wykonać on-line?

Niestety, przepisy nie przewidują wykonania internetowego szkolenia BHP Warszawa i wiele innych miast mają jednak dużo firm zajmujących się świadczeniem usług szkoleniowych. Najlepiej skorzystać z usług wykwalifikowanej firmy BHP wykonującej szkolenia BHP, która będzie mogła zaoferować kompleksową obsługę.

Do skorzystania ze swojej oferty na szkolenia BHP Warszawa oraz szkolenia w innych miastach zaprasza TBF s.c. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.tbf.pl.